GP160H QD1

GP160H QD1

• Kiểu/ Loại: QD1
• Tiết kiệm nhiên liệu

• Giá bán lẻ đề xuất:

3.700.000 ₫
(Đã bao gồm 10% VAT)
GP200H QD1

GP200H QD1

• Kiểu/ Loại: QD1
• Tiết kiệm nhiên liệu
• Giá bán lẻ đề xuất:
3.900.000 ₫
(Đã bao gồm 10% VAT)
GX120T2 QD

GX120T2 QD

• Kiểu/ Loại: QD
• Tiết kiệm nhiên liệu

• Giá bán lẻ đề xuất:

5.000.000 ₫
(Đã bao gồm 10% VAT)
GX120T2 LH

GX120T2 LH

• Kiểu/ Loại: LH
• Tiết kiệm nhiên liệu

• Giá bán lẻ đề xuất:

6.700.000 ₫
(Đã bao gồm 10% VAT)
GX160T2 LHB3

GX160T2 LHB3

• Kiểu/ Loại: LHB3
• Tiết kiệm nhiên liệu

• Giá bán lẻ đề xuất:

7.400.000 ₫
(Đã bao gồm 10% VAT)
GX160T2 QAB3

GX160T2 QAB3

• Kiểu/ Loại: QAB3
• Tiết kiệm nhiên liệu

• Giá bán lẻ đề xuất:

5.400.000 ₫
(Đã bao gồm 10% VAT)
GX160T2 QM

GX160T2 QM

• Kiểu/ Loại: QM
• Tiết kiệm nhiên liệu

• Giá bán lẻ đề xuất:

5.300.000 ₫
(Đã bao gồm 10% VAT)
GX160T2 CHB3

GX160T2 CHB3

• Kiểu/ Loại: CHB3

• Tiết kiệm nhiên liệu
• Giá bán lẻ đề xuất:

7.000.000 ₫
(Đã bao gồm 10% VAT)
GX200T2 LBH

GX200T2 LBH

• Kiểu/ Loại: LBH
• Tiết kiệm nhiên liệu

• Giá bán lẻ đề xuất:

9.500.000 ₫
(Đã bao gồm 10% VAT)
GX200T2 LHB2

GX200T2 LHB2

• Kiểu/ Loại: LHB2
• Tiết kiệm nhiên liệu
• Giá bán lẻ đề xuất:

7.700.000 ₫
(Đã bao gồm 10% VAT)