WH20XT DFX

WH20XT DFX

• Lưu lượng tối đa : 450 lít/phút

• Cột áp tối đa : 45m

• Tiết kiệm nhiên liệu
9.100.000 ₫
(Đã bao gồm 10% VAT)
WH15XT2 A

WH15XT2 A

• Lưu lượng tối đa : 370 lít/phút

• Cột áp tối đa : 40m

• Tiết kiệm nhiên liệu
8.500.000 ₫
(Đã bao gồm 10% VAT)
WX10T D1

WX10T D1

• Lưu lượng tối đa : 120 lít/phút
• Cột áp tối đa : 37m
• Tiết kiệm nhiên liệu
5.000.000 ₫
(0% VAT)
WL20XH DR

WL20XH DR

• Lưu lượng tối đa : 670 lít/phút
• Tổng cột áp : 32m
• Tiết kiệm nhiên liệu
• Giá bán lẻ đề xuất:
5.800.000 ₫
(Đã bao gồm 10% VAT)
WL30XH DR

WL30XH DR

• Lưu lượng tối đa : 1100 lít/phút
• Tổng cột áp : 23 m
• Tiết kiệm nhiên liệu

• Giá bán lẻ đề xuất:

6.200.000 ₫
(Đã bao gồm 10% VAT)
WB20XT3 DR

WB20XT3 DR

• Lưu lượng tối đa : 620 lít/phút
• Tổng cột áp : 32m
• Tiết kiệm nhiên liệu
• Giá bán lẻ đề xuất:
7.600.000 ₫
(Đã bao gồm 10% VAT)
WB30XT3 DR

WB30XT3 DR

• Lưu lượng tối đa : 1100 lít/phút
• Tổng cột áp : 23m
• Tiết kiệm nhiên liệu
• Giá bán lẻ đề xuất:

8.100.000 ₫
(Đã bao gồm 10% VAT)