Chat hỗ trợ kỹ thuật
Chat ngay
UMK425T U2ST

UMK425T U2ST

• Tiết kiệm nhiên liệu
• Ứng dụng chính: cắt cỏ, thổi lá, cắt lúa,...
• Giá bán lẻ đề xuất:

(Sản phẩm không chịu thuế VAT)

5.700.000 ₫
UMK435T U2ST

UMK435T U2ST

• Tiết kiệm nhiên liệu
• Ứng dụng chính: cắt cỏ, thổi lá, cắt lúa,...
• Giá bán lẻ đề xuất:

(Sản phẩm không chịu thuế VAT)

6.200.000 ₫
UMK450T U2ST

UMK450T U2ST

• Tiết kiệm nhiên liệu
• Ứng dụng chính: cắt cỏ, thổi lá, cắt lúa,...
• Giá bán lẻ đề xuất:

(Sản phẩm không chịu thuế VAT)

7.200.000 ₫
UMR435T L2ST

UMR435T L2ST

• Tiết kiệm nhiên liệu
• Ứng dụng chính: cắt cỏ, thổi lá, cắt lúa,...
• Giá bán lẻ đề xuất:

(Sản phẩm không chịu thuế VAT)

7.700.000 ₫