Chat hỗ trợ kỹ thuật
Chat ngay
WH20XT DFX

WH20XT DFX

• Lưu lượng tối đa : 450 lít/phút
• Cột áp tối đa : 45m
• Tiết kiệm nhiên liệu
• Mục đích sử dụng: tưới tiêu trong nông nghiệp
(Đã bao gồm VAT)
9.600.000 ₫
WH15XT2 A

WH15XT2 A

• Lưu lượng tối đa : 370 lít/phút
• Cột áp tối đa : 40m
• Tiết kiệm nhiên liệu
• Mục đích sử dụng: tưới tiêu trong nông nghiệp
(Đã bao gồm VAT)
9.000.000 ₫
WX10T D1

WX10T D1

• Lưu lượng tối đa : 120 lít/phút
• Cột áp tối đa : 37m
• Tiết kiệm nhiên liệu
• Mục đích sử dụng: tưới tiêu trong nông nghiệp
5.250.000 ₫
(0% VAT)
WL20XH DR

WL20XH DR

• Lưu lượng tối đa : 670 lít/phút
• Tổng cột áp : 32m
• Tiết kiệm nhiên liệu
• Mục đích sử dụng: tưới tiêu trong nông nghiệp
• Giá bán lẻ đề xuất:
(Đã bao gồm VAT)
7.500.000 ₫
WL30XH DR

WL30XH DR

• Lưu lượng tối đa : 1100 lít/phút
• Tổng cột áp : 23 m
• Tiết kiệm nhiên liệu
• Mục đích sử dụng: tưới tiêu trong nông nghiệp
• Giá bán lẻ đề xuất:
(Đã bao gồm VAT)
8.000.000 ₫
WB20XT4 DR

WB20XT4 DR

• Lưu lượng tối đa : 620 lít/phút
• Tổng cột áp : 32m
• Tiết kiệm nhiên liệu
• Mục đích sử dụng: tưới tiêu trong nông nghiệp
• Giá bán lẻ đề xuất:
(Đã bao gồm VAT)
9.100.000 ₫
WB30XT3 DR

WB30XT3 DR

• Lưu lượng tối đa : 1100 lít/phút
• Tổng cột áp : 23m
• Tiết kiệm nhiên liệu
• Mục đích sử dụng: tưới tiêu trong nông nghiệp
• Giá bán lẻ đề xuất:
(Đã bao gồm VAT)
9.600.000 ₫