FQ650

FQ650

• Kiểu/ Loại: GP200
• Ứng dụng chính : xới đất cho hoa màu, cây ăn trái,..
• Giá bán lẻ đề xuất:
15.500.000 ₫
(0% VAT)
FJ500 T

FJ500 T

• Kiểu/ Loại: GX160
• Ứng dụng chính : xới đất cho hoa màu, cây ăn trái,..
• Giá bán lẻ đề xuất:
17.500.000 ₫
(0% VAT)
F300 IN

F300 IN

• Kiểu/ Loại: GX80
• Ứng dụng chính : xới đất cho hoa màu, cây ăn trái,..
• Giá bán lẻ đề xuất:
14.000.000 ₫
(0% VAT)
Bộ tạo rãnh

Bộ tạo rãnh

• Xuất xứ: Jialing Honda (Trung Quốc)
• Mã sản phẩm: 7211A-V42-Y100
• Giá bán lẻ đề xuất:
3.280.000 ₫
(Đã bao gồm 10% VAT)
Bộ làm ruộng

Bộ làm ruộng

• Xuất xứ: Jialing Honda (Trung Quốc)
• Mã sản phẩm: 7210A-V42-4000

 • Giá bán lẻ đề xuất:

1.450.000 ₫
(Đã bao gồm 10% VAT)
Bộ dao xới 2 khớp (2 cụm 2 bên)

Bộ dao xới 2 khớp (2 cụm 2 bên)

• Xuất xứ: Jialing Honda (Trung Quốc)
• Dùng cho Máy Xới Đất FQ650
• Mã sản phẩm: 7210A-V42-5000 / 7220A-V42-5000
• Giá bán lẻ đề xuất:
2.540.000 ₫
(Đã bao gồm 10% VAT)
Bộ bánh lốp đặc

Bộ bánh lốp đặc

• Sản xuất bởi: OEM của HVPP
• Mã sản phẩm: SPV00009
• Giá bán lẻ đề xuất:
1.650.000 ₫
(Đã bao gồm 10% VAT)
Bộ bánh lồng cỏ (sạc cỏ)

Bộ bánh lồng cỏ (sạc cỏ)

• Sản xuất bởi: OEM của HVPP
• Mã sản phẩm: SPV00008
• Giá bán lẻ đề xuất:
1.320.000 ₫
(Đã bao gồm 10% VAT)
Bộ cuốc đất 18 lưỡi

Bộ cuốc đất 18 lưỡi

• Sản xuất bởi: OEM của HVPP
• Mã sản phẩm: SPV00007
• Giá bán lẻ đề xuất:
1.870.000 ₫
(Đã bao gồm 10% VAT)
Bộ dao xới 2 khớp

Bộ dao xới 2 khớp

• Sản xuất bởi: OEM của HVPP
• Mã sản phẩm: SPV00006
• Giá bán lẻ đề xuất:
1.650.000 ₫
(Đã bao gồm 10% VAT)