Chat hỗ trợ kỹ thuật
Chat ngay
FQ650

FQ650

• Kiểu/ Loại: GP200
• Ứng dụng chính : xới đất cho hoa màu, cây ăn trái,..
• Giá bán lẻ đề xuất:
16.000.000 ₫
(0% VAT)
FJ500 T

FJ500 T

• Kiểu/ Loại: GX160
• Ứng dụng chính : xới đất cho hoa màu, cây ăn trái,..
• Giá bán lẻ đề xuất:
18.000.000 ₫
(0% VAT)
F300 IN

F300 IN

• Kiểu/ Loại: GX80
• Ứng dụng chính : xới đất cho hoa màu, cây ăn trái,..
• Giá bán lẻ đề xuất:
14.900.000 ₫
(0% VAT)
Bộ dao xới số 1

Bộ dao xới số 1

• Xuất xứ: Jialing Honda (Trung Quốc)
• Mã sản phẩm: 7210A-V42-5000 (Phải), 7220A-V42-5000 (Trái)

• Giá bán lẻ đề xuất:
(Đã bao gồm VAT)
2.540.000 ₫
Bộ dao xới số 2

Bộ dao xới số 2

• Sản xuất bởi: Jialing Honda (Trung Quốc)
• Mã sản phẩm: 72100-V42-0002 (Phải), 72200-V42-0002 (Trái) 
• Giá bán lẻ đề xuất:
(Đã bao gồm VAT)
2.330.000 ₫
Bộ cuốc đất số 1

Bộ cuốc đất số 1

• Sản xuất bởi: Jialing Honda (Trung Quốc)
• Mã sản phẩm: 72100-V42-8101(Phải), 72200-V42-8101(Trái)
• Giá bán lẻ đề xuất:
(Đã bao gồm VAT)
2.990.000 ₫
Bộ làm ruộng số 1

Bộ làm ruộng số 1

• Xuất xứ: Jialing Honda (Trung Quốc)
• Mã sản phẩm: 7210A-V42-4000

• Giá bán lẻ đề xuất:


(Đã bao gồm VAT)
1.450.000 ₫
Bộ tạo rãnh số 1

Bộ tạo rãnh số 1

• Xuất xứ: Jialing Honda (Trung Quốc)
• Mã sản phẩm: 7211A-V42-Y100
• Giá bán lẻ đề xuất:
(Đã bao gồm VAT)
3.280.000 ₫
Bánh xe kéo số 1

Bánh xe kéo số 1

• Sản xuất bởi: Jialing Honda (Trung Quốc)
• Mã sản phẩm: 7220A-V42-6000
• Giá bán lẻ đề xuất:
(Đã bao gồm VAT)
1.320.000 ₫
Đối trọng F300

Đối trọng F300

• Sản xuất bởi: HIPP (Ấn Độ)
• Mã sản phẩm: SP001994
• Giá bán lẻ đề xuất:
(Đã bao gồm VAT)
330.000 ₫
Bánh xe số 1

Bánh xe số 1

• Sản xuất bởi:HIPP (Ấn Độ)
• Mã sản phẩm: 06710-V48-E000
• Giá bán lẻ đề xuất:
(Đã bao gồm VAT)
1.100.000 ₫
Bánh xe số 2

Bánh xe số 2

• Sản xuất bởi: OEM của HVPP
• Mã sản phẩm: SPV00009
• Giá bán lẻ đề xuất:
(Đã bao gồm VAT)
1.650.000 ₫