Chat hỗ trợ kỹ thuật
Chat ngay
EU10IT1 RR0

EU10IT1 RR0

• Loại máy: GXH50
• Công suất: 1.0 KVA
• Siêu êm
• Giá bán lẻ đề xuất:
(Đã bao gồm VAT)
20.300.000 ₫
EU22IT R

EU22IT R

• Loại máy: GXR120T
• Công suất: 2.2 KVA
• Siêu êm
• Giá bán lẻ đề xuất:
(Đã bao gồm VAT)
22.600.000 ₫
EZ6500CXS R

EZ6500CXS R

• Loại máy: GX390
• Công suất: 5.5 KVA
• Khởi động bằng điện
• Giá bán lẻ đề xuất:
(Đã bao gồm VAT)
29.000.000 ₫
EZ3000CX R

EZ3000CX R

• Loại máy: GP200
• Công suất: 2.5 KVA
• Giá bán lẻ đề xuất:


(Đã bao gồm VAT)
12.000.000 ₫