EU10IT1 RR0

EU10IT1 RR0

• Loại máy: GXH50
• Công suất: 1.0 KVA
• Siêu êm
• Giá bán lẻ đề xuất:
20.300.000 ₫
(Đã bao gồm 10% VAT)
EU22IT R

EU22IT R

• Loại máy: GXR120T
• Công suất: 2.2 KVA
• Siêu êm
• Giá bán lẻ đề xuất:
22.600.000 ₫
(Đã bao gồm 10% VAT)
EZ6500CXS R

EZ6500CXS R

• Loại máy: GX390
• Công suất: 5.5 KVA
• Khởi động bằng điện
• Giá bán lẻ đề xuất:
29.000.000 ₫
(Đã bao gồm 10% VAT)
EZ3000CX R

EZ3000CX R

• Loại máy: GP200
• Công suất: 2.5 KVA
• Giá bán lẻ đề xuất:
12.000.000 ₫
(Đã bao gồm 10% VAT)
FA6500X

FA6500X

• Loại máy: GX390
• Công suất: 5.5 KVA
• Powered by Honda
• Giá bán lẻ đề xuất:
27.500.000 ₫
(Đã bao gồm 10% VAT)
FA3000P

FA3000P

• Loại máy: GP200
• Công suất: 2.5 KVA
• Powered by Honda
• Giá bán lẻ đề xuất:
11.000.000 ₫
(Đã bao gồm 10% VAT)
EG6500CX RH

EG6500CX RH

• Lọai máy: GX390H1
• Công suất: 5.5 KVA
• Tiết kiệm nhiên liệu
• Giá bán lẻ đề xuất:
31.000.000 ₫
(Đã bao gồm 10% VAT)
EG6500CXS RH

EG6500CXS RH

• Lọai máy: GX390H1
• Công suất: 5.5 KVA
• Tiết kiệm nhiên liệu

• Khởi động điện
• Giá bán lẻ đề xuất:

35.000.000 ₫
(Đã bao gồm 10% VAT)