HRJ196 PDDH

HRJ196 PDDH

• Tiết kiệm nhiên liệu
• Ứng dụng chính : cắt cỏ sân vườn, resort, khách sạn,..
• Giá bán lẻ đề xuất:
18.500.000 ₫
(Đã bao gồm 10% VAT)
HRJ216K3 TWNH

HRJ216K3 TWNH

• Tiết kiệm nhiên liệu
Ứng dụng chính : cắt cỏ sân vườn, resort, khách sạn,..
• Giá bán lẻ đề xuất:
21.100.000 ₫
(Đã bao gồm 10% VAT)