Chat hỗ trợ kỹ thuật
Chat ngay
WJR2525T1 GCS

WJR2525T1 GCS

• Tiết kiệm nhiên liệu
• Ứng dụng chính: phun thuốc cho đồng lúa, hoa màu, cây ăn trái,...
• Giá bán lẻ đề xuất:
8.100.000 ₫
(0% VAT)
WJR4025T GCV

WJR4025T GCV

• Tiết kiệm nhiên liệu
• Ứng dụng chính: phun thuốc cho đồng lúa, hoa màu, cây ăn trái,...
• Giá bán lẻ đề xuất:
8.300.000 ₫
(0% VAT)