WJR2525T GCV

WJR2525T GCV

• Kiểu/ Loại: GCV
• Công suất: 1.1 HP 
• Tiết kiệm nhiên liệu
• Giá bán lẻ đề xuất:
6.600.000 ₫
(Đã bao gồm 0% VAT)
WJR4025T GCV

WJR4025T GCV

• Kiểu/ Loại: GCV
• Công suất: 1.6 HP 
• Tiết kiệm nhiên liệu
• Giá bán lẻ đề xuất:
6.900.000 ₫
(Đã bao gồm 0% VAT)