F300 IN

F300 IN

• Kiểu/ Loại: GX80
• Ứng dụng chính : xới đất cho hoa màu, cây ăn trái,..
• Giá bán lẻ đề xuất:
14.000.000 ₫
(0% VAT)
FJ500 T

FJ500 T

• Kiểu/ Loại: GX160
• Ứng dụng chính : xới đất cho hoa màu, cây ăn trái,..
• Giá bán lẻ đề xuất:
17.500.000 ₫
(0% VAT)
Bánh xe kéo

Bánh xe kéo

• Xuất xứ: Jialing Honda (Trung Quốc)

• Giá bán lẻ đề xuất:  

1.200.000 ₫
(Đã bao gồm 10% VAT)
Bộ tạo rãnh

Bộ tạo rãnh

• Xuất xứ: Jialing Honda (Trung Quốc)

• Giá bán lẻ đề xuất:  

3.280.000 ₫
(Đã bao gồm 10% VAT)
Bộ làm ruộng

Bộ làm ruộng

• Xuất xứ: Jialing Honda (Trung Quốc)

• Giá bán lẻ đề xuất:  

1.450.000 ₫
(Đã bao gồm 10% VAT)
Bộ bánh lốp đặc

Bộ bánh lốp đặc

• Sản xuất bởi: OEM của HVPP

• Giá bán lẻ đề xuất:  

1.650.000 ₫
(Đã bao gồm 10% VAT)
Bộ bánh lồng cỏ (sạc cỏ)

Bộ bánh lồng cỏ (sạc cỏ)

• Sản xuất bởi: OEM của HVPP

• Giá bán lẻ đề xuất:  

1.320.000 ₫
(Đã bao gồm 10% VAT)
Bộ cuốc đất 18 lưỡi

Bộ cuốc đất 18 lưỡi

• Sản xuất bởi: OEM của HVPP

• Giá bán lẻ đề xuất:  

1.870.000 ₫
(Đã bao gồm 10% VAT)
Bộ dao xới 2 khớp

Bộ dao xới 2 khớp

• Sản xuất bởi: OEM của HVPP

• Giá bán lẻ đề xuất:  

1.650.000 ₫
(Đã bao gồm 10% VAT)