Chat hỗ trợ kỹ thuật
Chat ngay
UMK425T U2ST

UMK425T U2ST

• Tiết kiệm nhiên liệu
• Ứng dụng chính: cắt cỏ, thổi lá, cắt lúa,...
• Giá bán lẻ đề xuất:
5.300.000 ₫
(0% VAT)
UMK435T U2ST

UMK435T U2ST

• Tiết kiệm nhiên liệu
• Ứng dụng chính: cắt cỏ, thổi lá, cắt lúa,...
• Giá bán lẻ đề xuất:
5.700.000 ₫
(0% VAT)
UMK450T U2ST

UMK450T U2ST

• Tiết kiệm nhiên liệu
• Ứng dụng chính: cắt cỏ, thổi lá, cắt lúa,...
• Giá bán lẻ đề xuất:
6.400.000 ₫
(0% VAT)
UMR435T L2ST

UMR435T L2ST

• Tiết kiệm nhiên liệu
• Ứng dụng chính: cắt cỏ, thổi lá, cắt lúa,...
• Giá bán lẻ đề xuất:
7.100.000 ₫
(0% VAT)