Chat hỗ trợ kỹ thuật
Chat ngay
GX160T2 QC2

GX160T2 QC2

• Tiết kiệm nhiên liệu
• Ứng dụng chính: máy xây dựng, chạy xuồng, thuyền thúng, bơm nước, phát điện,...
• Giá bán lẻ đề xuất:
(Đã bao gồm VAT)
6.800.000 ₫
GX200T2 QC2

GX200T2 QC2

• Tiết kiệm nhiên liệu
• Ứng dụng chính: máy xây dựng, chạy xuồng, thuyền thúng, bơm nước, phát điện,...
• Giá bán lẻ đề xuất:
(Đã bao gồm VAT)
7.100.000 ₫
GX270T2 QC3

GX270T2 QC3

• Tiết kiệm nhiên liệu
• Ứng dụng chính: máy xây dựng, chạy xuồng, thuyền thúng, bơm nước, phát điện,...
• Giá bán lẻ đề xuất:
(Đã bao gồm VAT)
13.800.000 ₫
GX390T2 QC2

GX390T2 QC2

• Tiết kiệm nhiên liệu
• Ứng dụng chính: máy xây dựng, chạy xuồng, thuyền thúng, bơm nước, phát điện,...
• Giá bán lẻ đề xuất:
(Đã bao gồm VAT)
15.900.000 ₫
GP160H QH1

GP160H QH1

• Tiết kiệm nhiên liệu
• Ứng dụng chính: Bơm 3 piston, máy bơm nước, máy xới đất,..
• Giá bán lẻ đề xuất:

( sản phẩm không chịu thuế VAT)

3.800.000 ₫
GP160H CH1

GP160H CH1

• Loại chậm tua
• Tiết kiệm nhiên liệu
• Ứng dụng chính: bơm 3 piston, chạy xuồng, máy xới
• Giá bán lẻ đề xuất:
( Đã bao gồm VAT )
4.400.000 ₫
GP200H QH1

GP200H QH1

• Tiết kiệm nhiên liệu
• Ứng dụng chính: Bơm 3 piston, máy bơm nước, máy xới đất,...
• Giá bán lẻ đề xuất:
( sản phẩm không chịu thuế VAT)
 
3.900.000 ₫
GP200H CH1

GP200H CH1

• Loại chậm tua
• Tiết kiệm nhiên liệu
• Ứng dụng chính: Bơm 3 piston, chạy xuồng, máy xới
• Giá bán lẻ đề xuất:
( Đã bao gồm VAT)
4.600.000 ₫
GX120T3 QH

GX120T3 QH

• Tiết kiệm nhiên liệu
• Ứng dụng chính: máy xây dựng, chạy xuồng, thuyền thúng, bơm nước, phát điện,...
• Giá bán lẻ đề xuất:
(Đã bao gồm VAT)
5.600.000 ₫
GX160T2 QM

GX160T2 QM

• Tiết kiệm nhiên liệu
• Ứng dụng chính: máy xây dựng, chạy xuồng, thuyền thúng, bơm nước, phát điện,...
• Giá bán lẻ đề xuất:
(Đã bao gồm VAT)
5.800.000 ₫
GX160T2 QAB3

GX160T2 QAB3

• Tiết kiệm nhiên liệu
• Ứng dụng chính: máy xây dựng, chạy xuồng, thuyền thúng, bơm nước, phát điện,...
• Giá bán lẻ đề xuất:
(Đã bao gồm VAT)
5.900.000 ₫
GX160T2 LHB3

GX160T2 LHB3

• Tiết kiệm nhiên liệu
• Ứng dụng chính: máy xây dựng, chạy xuồng, thuyền thúng, bơm nước, phát điện,...
• Giá bán lẻ đề xuất:
(Đã bao gồm VAT)
8.200.000 ₫
GX200T2 QAB2

GX200T2 QAB2

• Tiết kiệm nhiên liệu
• Ứng dụng chính: máy xây dựng, chạy xuồng, thuyền thúng, bơm nước, phát điện,...
• Giá bán lẻ đề xuất:
(Đã bao gồm VAT)
6.100.000 ₫