Chat hỗ trợ kỹ thuật
Chat ngay
GX200T2 LHB2

GX200T2 LHB2

• Tiết kiệm nhiên liệu
• Ứng dụng chính: máy xây dựng, chạy xuồng, thuyền thúng, bơm nước, phát điện,...
• Giá bán lẻ đề xuất:
(Đã bao gồm VAT)
8.500.000 ₫
GX200T2 LBH

GX200T2 LBH

• Tiết kiệm nhiên liệu
• Ứng dụng chính: chạy xuồng, thuyền thúng,...
• Giá bán lẻ đề xuất:
(Đã bao gồm VAT)
10.500.000 ₫
GX200T2 CHB2

GX200T2 CHB2

• Tiết kiệm nhiên liệu
• Ứng dụng chính: máy xây dựng, chạy xuồng, thuyền thúng, bơm nước, phát điện,...
• Giá bán lẻ đề xuất:
(Đã bao gồm VAT)
8.100.000 ₫
GX240T2 QXQ5

GX240T2 QXQ5

• Tiết kiệm nhiên liệu
• Ứng dụng chính: máy xây dựng, chạy xuồng, bơm nước, phát điện,...
• Giá bán lẻ đề xuất:
(Đã bao gồm VAT)
8.170.000 ₫
GX270T2 LH

GX270T2 LH

• Tiết kiệm nhiên liệu
• Ứng dụng chính: máy xây dựng, chạy xuồng, thuyền thúng, bơm nước,...
• Giá bán lẻ đề xuất:
(Đã bao gồm VAT)
15.430.000 ₫
GX270T2 QHTN

GX270T2 QHTN

• Tiết kiệm nhiên liệu
• Ứng dụng chính: máy xây dựng, chạy xuồng, thuyền thúng, bơm nước, phát điện,...
• Giá bán lẻ đề xuất:
(Đã bao gồm VAT)
11.900.000 ₫
GX390T2 QHTN

GX390T2 QHTN

• Tiết kiệm nhiên liệu
• Ứng dụng chính: máy xây dựng, chạy xuồng, thuyền thúng, bơm nước, phát điện,...
• Giá bán lẻ đề xuất:
(Đã bao gồm VAT)
13.700.000 ₫
GX390T2 LHB5

GX390T2 LHB5

• Tiết kiệm nhiên liệu
• Ứng dụng chính: máy xây dựng, chạy xuồng, thuyền thúng, bơm nước, phát điện,...
• Giá bán lẻ đề xuất:
(Đã bao gồm VAT)
16.500.000 ₫
GX390T2 QBD

GX390T2 QBD

• Tiết kiệm nhiên liệu
• Ứng dụng chính: chạy xuồng, thuyền thúng,...
• Giá bán lẻ đề xuất: 16.900.000
(Đã bao gồm VAT)
16.900.000 ₫
GX390T2 LBD

GX390T2 LBD

• Tiết kiệm nhiên liệu
• Ứng dụng chính: chạy xuồng, thuyền thúng,...
• Giá bán lẻ đề xuất: 21.000.000 VND
(Đã bao gồm VAT)
21.000.000 ₫
GX630RH QZE4

GX630RH QZE4

• Tiết kiệm nhiên liệu
• Ứng dụng chính: máy xây dựng, chạy xuồng, thuyền thúng, bơm nước, phát điện,...
• Giá bán lẻ đề xuất:
(Đã bao gồm VAT)
34.100.000 ₫
GX25T

GX25T

• Kiểu/ Loại: SD
• Tiết kiệm nhiên liệu
• Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ

GX35T

GX35T

• Kiểu/ Loại: SD
• Tiết kiệm nhiên liệu
• Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ