GX200T2 LBH

GX200T2 LBH

• Tiết kiệm nhiên liệu
• Ứng dụng chính: chạy xuồng, thuyền thúng,...
• Giá bán lẻ đề xuất:
10.500.000 ₫
(Đã bao gồm 10% VAT)
GX200T2 CHB2

GX200T2 CHB2

• Tiết kiệm nhiên liệu
• Ứng dụng chính: máy xây dựng, chạy xuồng, thuyền thúng, bơm nước, phát điện,...
• Giá bán lẻ đề xuất:
8.100.000 ₫
(Đã bao gồm 10% VAT)
GX270T2 QHTN

GX270T2 QHTN

• Tiết kiệm nhiên liệu
• Ứng dụng chính: máy xây dựng, chạy xuồng, thuyền thúng, bơm nước, phát điện,...
• Giá bán lẻ đề xuất:
11.900.000 ₫
(Đã bao gồm 10% VAT)
GX270T2 QC3

GX270T2 QC3

• Tiết kiệm nhiên liệu
• Ứng dụng chính: máy xây dựng, chạy xuồng, thuyền thúng, bơm nước, phát điện,...
• Giá bán lẻ đề xuất:
11.900.000 ₫
(Đã bao gồm 10% VAT)
GX390T2 QHTN

GX390T2 QHTN

• Tiết kiệm nhiên liệu
• Ứng dụng chính: máy xây dựng, chạy xuồng, thuyền thúng, bơm nước, phát điện,...
• Giá bán lẻ đề xuất:
13.700.000 ₫
(Đã bao gồm 10% VAT)
GX390T2 QC2

GX390T2 QC2

• Tiết kiệm nhiên liệu
• Ứng dụng chính: máy xây dựng, chạy xuồng, thuyền thúng, bơm nước, phát điện,...
• Giá bán lẻ đề xuất:
13.700.000 ₫
(Đã bao gồm 10% VAT)
GX390T2 LHB5

GX390T2 LHB5

• Tiết kiệm nhiên liệu
• Ứng dụng chính: máy xây dựng, chạy xuồng, thuyền thúng, bơm nước, phát điện,...
• Giá bán lẻ đề xuất:
16.500.000 ₫
(Đã bao gồm 10% VAT)
GX390T2 QBD

GX390T2 QBD

• Tiết kiệm nhiên liệu
• Ứng dụng chính: chạy xuồng, thuyền thúng,...
• Giá bán lẻ đề xuất: 16.900.000
16.900.000 ₫
GX390T2 LBD

GX390T2 LBD

• Tiết kiệm nhiên liệu
• Ứng dụng chính: chạy xuồng, thuyền thúng,...
• Giá bán lẻ đề xuất: 21.000.000 VND
21.000.000 ₫
GX630RH QZE4

GX630RH QZE4

• Tiết kiệm nhiên liệu
• Ứng dụng chính: máy xây dựng, chạy xuồng, thuyền thúng, bơm nước, phát điện,...
• Giá bán lẻ đề xuất:
34.100.000 ₫
(Đã bao gồm 10% VAT)
GX25T

GX25T

• Kiểu/ Loại: SD
• Tiết kiệm nhiên liệu
• Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ

GX35T

GX35T

• Kiểu/ Loại: SD
• Tiết kiệm nhiên liệu
• Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ

GX50T

GX50T

• Kiểu/ Loại: SD
• Tiết kiệm nhiên liệu
• Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ