Chat hỗ trợ kỹ thuật
Chat ngay
GX200T2 LBH

GX200T2 LBH

• Tiết kiệm nhiên liệu
• Ứng dụng chính: chạy xuồng, thuyền thúng,...
• Giá bán lẻ đề xuất:
(Đã bao gồm VAT)
12.300.000 ₫
GX240T2 QXQ5

GX240T2 QXQ5

• Tiết kiệm nhiên liệu
• Ứng dụng chính: máy xây dựng, chạy xuồng, bơm nước, phát điện,...
• Giá bán lẻ đề xuất:
(Đã bao gồm VAT)
9.300.000 ₫
GX270T2 QC3

GX270T2 QC3

• Tiết kiệm nhiên liệu
• Ứng dụng chính: máy xây dựng, chạy xuồng, thuyền thúng, bơm nước, phát điện,...
• Giá bán lẻ đề xuất:
(Đã bao gồm VAT)
13.800.000 ₫
GX270T2 QHTN

GX270T2 QHTN

• Tiết kiệm nhiên liệu
• Ứng dụng chính: máy xây dựng, chạy xuồng, thuyền thúng, bơm nước, phát điện,...
• Giá bán lẻ đề xuất:
(Đã bao gồm VAT)
13.800.000 ₫
GX270T2 LH

GX270T2 LH

• Tiết kiệm nhiên liệu
• Ứng dụng chính: máy xây dựng, chạy xuồng, thuyền thúng, bơm nước,...
• Giá bán lẻ đề xuất:
(Đã bao gồm VAT)
15.800.000 ₫
GX430T QC1

GX430T QC1

• Công suất lớn hơn
• Ứng dụng chính: máy xây dựng, chạy xuồng, thuyền thúng, bơm nước, phát điện,...
• Giá bán lẻ đề xuất:
(Đã bao gồm VAT)
17.900.000 ₫
GX390T2 QC2

GX390T2 QC2

• Tiết kiệm nhiên liệu
• Ứng dụng chính: máy xây dựng, chạy xuồng, thuyền thúng, bơm nước, phát điện,...
• Giá bán lẻ đề xuất:
(Đã bao gồm VAT)
15.900.000 ₫
GX390T2 QHTN

GX390T2 QHTN

• Tiết kiệm nhiên liệu
• Ứng dụng chính: máy xây dựng, chạy xuồng, thuyền thúng, bơm nước, phát điện,...
• Giá bán lẻ đề xuất:
(Đã bao gồm VAT)
15.900.000 ₫
GX390T2 QBD

GX390T2 QBD

• Tiết kiệm nhiên liệu
• Ứng dụng chính: chạy xuồng, thuyền thúng,...
• Giá bán lẻ đề xuất: 16.900.000
(Đã bao gồm VAT)
16.900.000 ₫
GX390T2 LHB5

GX390T2 LHB5

• Tiết kiệm nhiên liệu
• Ứng dụng chính: máy xây dựng, chạy xuồng, thuyền thúng, bơm nước, phát điện,...
• Giá bán lẻ đề xuất:
(Đã bao gồm VAT)
19.300.000 ₫
GX390T2 LBD

GX390T2 LBD

• Tiết kiệm nhiên liệu
• Ứng dụng chính: chạy xuồng, thuyền thúng,...
• Giá bán lẻ đề xuất: 21.000.000 VND
(Đã bao gồm VAT)
21.000.000 ₫
GX630RH QZE4

GX630RH QZE4

• Tiết kiệm nhiên liệu
• Ứng dụng chính: máy xây dựng, chạy xuồng, thuyền thúng, bơm nước, phát điện,...
• Giá bán lẻ đề xuất:
(Đã bao gồm VAT)
39.900.000 ₫
GX25T

GX25T

• Kiểu/ Loại: SD
• Tiết kiệm nhiên liệu
• Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ