Ghi chú: Một vài chi tiết sản phẩm có thể hơi khác so với thực tế

Bộ cuốc đất 18 lưỡi

• Sản xuất bởi: OEM của HVPP

• Giá bán lẻ đề xuất:1.870.000 VNĐ 
• Được dùng để lắp vào Máy Xới Đất FJ500 

 

Thông số kỹ thuật

Ghi chú: Một vài thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước