Chương trình: Bảo dưỡng lưu động tại Ea Súp - Đắk Lắk

Chương trình: Bảo dưỡng lưu động tại Ea Súp - Đắk Lắk

Honda Việt Nam Power Products (HVPP) phối hợp cùng OEM An Hữu thực hiện chương trình "BẢO DƯỠNG LƯU ĐỘNG TẠI EA SÚP – ĐẮK LẮK" nhằm tạo điều kiện cho các khách hàng đã sở hữu các dòng máy động lực Honda tại huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk có cơ hội bảo dưỡng, sửa chữa nhẹ các sản phẩm máy động lực Honda mà không cần phải đi đâu quá xa.