Chat hỗ trợ kỹ thuật
Chat ngay

Chương trình “Thu cũ đổi mới”

THÔNG BÁO

V/v: Chương trình “Thu Cũ đổi Mới” áp dụng tại các Đại lý chính thức của HVPP

Kính gửi Quý đại lý

Nhằm hỗ trợ Quý Đại lý trong việc bán hàng các sản phẩm Honda power products, và hỗ trợ các khách hàng thân thiết của Honda đã đang sử dụng sản phẩm Honda power products

Chúng tôi xin trân trọng thông báo tới Quý Đại lý và các khách hàng về nội dung chương trình “ Thu Cũ đổi Mới” như sau:

1.       THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH: Áp dụng đối với các khách hàng mua sản phẩm Honda mới tại Đại lý

Khi khách hàng mua mới một (01) sản phẩm Honda, Đại lý sẽ thu đổi một (01) sản phẩm máy Honda cũ của khách hàng đó với trị giá thu đổi và các điều kiện tình trạng sản phẩm Honda cũ như được liệt kê dưới đây:

STT

Sản phẩm

Trị giá thu đổi

1

Máy cắt cỏ

900.000 đ/máy

2

Máy phun thuốc

900.000 đ/máy

3

Máy bơm nước

900.000 đ/máy

4

Động cơ GX (270/390)

900.000 đ/máy

5

Động cơ GX (120/160/200)

900.000 đ/máy

6

Động cơ GP (160/ 200)

900.000 đ/máy

7

Động cơ mini (GX25,GX35, GX50)

900.000 đ/máy

Tình trng sản phẩm Honda cũ được áp dụng thu đổi:

-    Là sản phẩm Honda chính hãng được phân phối bởi HVPP hoặc sản phẩm của các OEM chính thức của HVPP

-    Sản phẩm phải còn đủ các bộ phận chính (Block máy chính hãng còn số máy, còn số khung, bộ chế hòa khí, mặt giật, bánh đà, IC,… Bộ phận khung và máy công tác còn đủ các chi tiết

  Quý khách hàng vui lòng ký xác nhận vào PHIẾU THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH THU CŨ ĐỔI MỚI với đầy đủ thông tin, phiếu được cung cấp bởi Đại lý nhằm xác nhận đã tham gia chương trình

 

Lưu ý: chương trình chỉ áp dụng với các khách hàng có phát sinh mua mới sản phẩm Honda tại Đại lý

2.          THỜI GIAN CHƯƠNG TRÌNH: từ ngày 01/12/2021 đến hết ngày 31/12/2021 (31 ngày)

Các tin khác