Chat hỗ trợ kỹ thuật
Chat ngay
Bắt đầu kinh doanh máy động lực từ 1953, động cơ Honda đầu tiên được phát minh nhằm phục vụ nông nghiệp, nó là hiện thân của sự đam mê cống hiến của nhà sáng lập Honda nhằm giúp người dân hoàn thành công việc một cách vui vẻ. Ngày nay, việc kinh doanh sản phẩm máy động lực Honda luôn thực hiện theo khẩu hiệu kinh doanh “Trợ giúp mọi người hoàn thành công việc”. Khẩu hiệu này xuất phát từ niềm đam mê của nhà sáng lập Soichiro Honda.