Chat hỗ trợ kỹ thuật
Chat ngay
Mỗi công ty có triết lý riêng của mình. Triết lý Honda được xây dựng phù hợp với mục đích kinh doanh dựa trên:
Niềm tin cơ bản, Tôn chỉ Công ty, Chính sách quản lý

Niềm tin cơ bản

Tôn trọng con người

Đòi hỏi Honda khuyến khích và phát triển những đặc tính này trong công ty bằng việc tôn trọng những khác biệt cá nhân và tin tưởng lẫn nhau như những người cộng sự bình đẳng.

Ba niềm vui

Niềm vui Mua hàng
Niềm vui Bán hàng
Niềm vui Sáng tạo

Tôn chỉ công ty

Duy trì quan điểm toàn cầu, chúng tôi nỗ lực hết mình cung cấp các sản phẩm có chất lượng tốt nhất, với giá cả hợp lý nhằm thỏa mãn khách hàng trên toàn thế giới.

Chính sách quản lý

Luôn vươn tới bằng tham vọng và sự tươi trẻ.
Tôn trọng lý thuyết vững chắc, phát triển những ý tưởng mới, và sử dụng thời gian hiệu quả nhất.
Hứng thú trong công việc và khuyến khích giao tiếp cởi mở.
Không ngừng phấn đấu cho một qui trình làm việc hài hòa.
Luôn quan tâm đến giá trị của nghiên cứu và nỗ lực.